KURS nr.1 - Effektiv journal- ,Økonomi- og trygderefusjonsføring i Opus Dental

29.11.2018

Utgår pga for få påmeldte før påmeldingsfristen.

Clarion Bergen Airport, Flyplassvegen 551, 5258 Blomsterdalen
Veibeskrivelse
_________________________________________________________________________________________________________________

Torsdag 29. november 2018
Klokken: 10:00-16:00
Inkl.: kurskompendium, lunsj, kake, frukt, kaffe & te.

Pris pr. person eks. mva.: 2500 NOK
Påmeldingsfrist: 28. september 2018

_________________________________________________________________________________________________________________

Innhold og informasjon om kurset:

Kurset teller 3 timer i NTFs etterutdanningssystem
Kurset er delt opp i 2 deler:

Del 1 - EFFEKTIV JOURNALFØRING 

 • Journal - sikker og effektiv journalføring
 • Behandlingslister - få kontroll på dine tekster og utnytt systemet fullt
 • Material lister
 • Makroer
 • Prislister

Del 2 - ØKONOMI OG TRYGDEREFUSJONSFØRING I OPUS DENTAL 

 • Pasientregnskap - grunnleggende prinsipper og forståelse
 • Gjennomgang av regnskapstall
 • Oppfølging av betalinger og lister
 • Trygderefusjonsføring i Opus
 • Samleregning med tilbakeføring og kreditering
 • Elektroniske henvisninger/epikriser