Åpning av brannmur for fjernsupport via NHN - fullmakt

For dere som er på Norsk Helsenett og ønsker fjernsupport (at vi kobler oss opp på din pc når dere trenger hjelp) må bestillingsskjemaet under fylles ut og sendes til Norsk Helsenett.

I tillegg må dere installere et program (Netop) som gjør fjernoppkobling mulig.
Dette programmet kan vi sende deg på mail.

Skjema for fullmakt