Endring - antall brukere E-timebok

Ved tegning av denne avtalen på tilleggstjeneste Opus Dental E-Timebok– påløper en årlig vedlikeholdskostnad i.h.h.t. den til enhver tid gjeldende prisliste. Avtalen gjelder for alle behandlere som benytter tjenesten i henhold til det antallet som er oppgitt her.

Se forøvrig våre standard salgsbetingelser

Jeg bekrefter opplysningene
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde